Jaarlijks Onderhoud

Uw brandblusapparatuur keuren? Laat Polmai dit jaarlijks onderhouden!

Uit onderzoek blijkt dat veel beginnende branden worden geblust met blustoestellen of brandslanghaspels. Succesvol blussen is alleen mogelijk met regelmatig geïnspecteerde en goed onderhouden blusapparatuur. De veiligheid wordt aanmerkelijk vergroot en het risico van brandschade beperkt.

Een periodieke controle van brandblusmiddelen gebeurt conform de eisen gesteld aan de Nederlandse Norm.

Periodieke controle van:

  • Draagbare blusapparaten volgens NEN 2559
  • Brandslanghaspels volgens NEN-EN 671-3
  • Verrijdbare blusapparaten volgens NEN 2659
  • Droge blusleidingen volgens NEN-EN 1594:2009
  • Projectering volgens NEN 4001
  • Noodverlichtingsarmaturen volgens NEN 1838

 

Erkend installateur + controleur.

Brandbeveiliging in Rotterdam nodig? De meeste mensen schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade soms zeer groot.

Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten.

Daarom is het noodzakelijk dat huiseigenaren, bedrijven en de overheid maatregelen treffen om zich te beschermen tegen brand. Wij zorgen ervoor dat onze klanten altijd een passend advies krijgen en op de hoogte zijn van de diverse producten en diensten, zoals bijv. Service & onderhoud die we te bieden hebben.

 

Ruim 50 jaar ervaring!

Als familiebedrijf is Polmai uitgegroeid tot een vrij grote speler in de brandbeveiliging. Met mooie namen als klanten hebben wij een aardige reputatie opgebouwd waardoor wij u ten alle tijden kunnen voorzien van de laatste informatie omtrent regelgeving. Neem contact op met Polmai om uw materiaal te keuren.