Brandslanghaspels

Een Polmai brandslanghaspel voor grote afstanden en onbeperkt bluswater.

Een brandslanghaspel moet aan een aantal voorschriften voldoen ten aanzien van de aanwezigheid binnen gebouwen. Het aantal brandslanghaspels is afhankelijk van de oppervlakte en de functie van het gebouw. Dit geeft aan hoeveel brandslanghaspels er aanwezig moeten zijn. Volgens het bouwbesluit ligt er een functionele eis om een beginnende brand te kunnen bestrijden.

De rode vormvaste slangen van de brandslanghaspels mogen niet langer dan 30 meter zijn de diameter varieert van ¾” tot 1”. De minimale lengte van brandslanghaspels is 20 meter. Een brandslanghaspel is leverbaar met een bladmaat van 480 millimeter of 600 millimeter het voordeel van de laatste is dat deze dichter op de muur geplaatst kan worden.

De brandslanghaspels dienen zo gepositioneerd te zijn, dat de afstand tussen een brandslanghaspel en een punt in het gebruiksgebied maximaal de slanglengte  is vermeerderd met 5 meter. Brandslanghaspels mogen nooit worden geplaatst in een ruimte met een trap waarover een vluchtroute voert een haspelslang zou voor struikelgevaar kunnen zorgen of tussen deuren kunnen komen.

Het doel van een brandslanghaspel:

Het doel van brandslanghaspels is om een beginnende brand in een vroeg stadium te kunnen blussen. Een brandslanghaspel wordt gemonteerd en aangesloten op de waterleiding dit is een garantie van voldoende bluswater in een gevaarlijke situatie. Werknemers moet gedegen kennis hebben van brandslanghaspels, dit komt aan de orde tijdens de verplichte bedrijfshulpverlening (BHV). Elk jaar is dit een vaste instructie die iedereen eigenlijk gedaan moet hebben. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een beginnende brand te kunnen blussen.

Brandslanghaspels moeten worden aangesloten op de waterleiding waarbij de statische druk nooit minder mag zijn dan 100 kPa en de capaciteit minimaal 1,3 m3/uur moet bedragen. De opbrengst van een brandslanghaspel is dan ook minimaal 21,67 liter. Als deze druk niet haalbaar is met behulp van de druk op het waterleidingnet, dient er gebruik te worden gemaakt van een druk verhogende pompinstallatie oftewel een hydrofoor installatie.

Aandachtspunten voor plaatsing van brandslanghaspels

Bij het bepalen van de juiste plaats van brandslanghaspels in een gebouw, gelden een aantal uitgangspunten;

Brandslanghaspels moeten zodanig worden geprojecteerd, dat een brand in elke willekeurige ruimte van een gebouw te bestrijden is en wel zodanig dat de brand ten minste met behulp van één brandslanghaspel (enkelzijdig) kan worden benaderd. Het tweezijdig kunnen benaderen en bestrijden van een brand is geen vereiste, maar kan in verband met de maatvoering van een gebouw wel tot de mogelijkheden behoren. De projectering van brandslanghaspels moet volgens de norm NEN 4001, hierin staat beschreven hoe en waar blusmiddelen moeten worden geplaatst. Bij Polmai zijn alle onderhoudsmonteurs REOB opgeleid om de NEN 4001 uit te kunnen voeren.

Bij de projectering van brandslanghaspels moet men zich realiseren dat de haspels dusdanig logisch worden geplaatst dat de kans op vergissingen zo veel mogelijk wordt uitgesloten.brandslanghaspel_pictogram

De beste locatie voor een brandslanghaspel is zo dicht mogelijk bij de uitgang van een ruimte of in een gang nabij de toegang tot een trappenhuis.

Brandslanghaspels mogen niet in trappenhuizen worden aangebracht, omdat deze bij gebruik de deur van het trappenhuis op een kier houden daarnaast is er gevaar voor struikelen. Daardoor bestaat de kans dat het trappenhuis door de rook onbegaanbaar wordt. Dit geldt ook voor sluizen.

Bij de projectering van brandslanghaspels dient tevens in ogenschouw genomen te worden dat bij gebruik van een brandslang zo min mogelijk deuren gepasseerd hoeven te worden. Deuren kunnen voor slangen namelijk lastige obstakels zijn. De rode vormvaste brandslangen kunnen klem komen te zitten.

Polmai voert jaarlijks onderhoudsinspecties uit op brandslanghaspels volgens de NEN EN 671/3. Alle aspecten en onderdelen worden bekeken en waar nodig gerepareerd. De vormvaste rode brandslang moet elke 5 jaar hydrostatisch worden beproefd op 12 Bar.

Na het jaarlijkse onderhoud wordt een verzegeling aangebracht op de hoofdafsluiter van het brandslanghaspel, dit is bedoeld om ongewenst gebruik te voorkomen. Daarnaast wordt de kans op legionella besmetting verkleind.

Wanneer u vragen heeft over Polmai Brandslanghaspels dan vernemen wij dat graag.