Blusgasinstallatie

Blusgasinstallaties: Scheepvaart & Gebouwen

Sinds vele jaren worden blusgasinstallaties geïnstalleerd aan boord van schepen en in gebouwen om grotere materiële en immateriele schade te voorkomen bij brand.
Blusgasinstallaties worden geplaatst op locaties waar een blussing met water niet gewenst is u kunt denken aan machinekamers aan boord van schepen en computerruimten.

Een blusgasinstallatie kan ook worden ingezet in situaties waarbij afzonderlijke objecten beveiligd moeten worden. In veel gevallen zijn eigenaren en/of gebruikers er van doordrongen om een blusgasinstallatie te plaatsen de brandrisico’s worden hierdoor immers zwaar gereduceerd. Het kan ook zo zijn dat verzekeraars, milieudiensten of de brandweer in bepaalde gevallen vereist om een blusgasinstallatie te plaatsen.

Mocht u al een blusgasinstallatie hebben dan zal deze goed onderhouden moeten worden om een correcte werking te kunnen waarborgen. Blusgasinstallaties zijn er immers voor uw eigen veiligheid. Door onze reeds jarenlange ervaring kunnen onze specialisten dat keurig voor u uitvoeren.

Blusgasinstallaties Binnenvaart

Aan boord van binnenvaart schepen is het ook van groot belang dat er blusgasinstallaties zijn, deze beschermen de machinekamer op het voorschip en het achterschip. We kunnen in de binnenvaart 3 verschillende blusgasinstallaties onderverdelen deze komen verreweg het meeste voor.

CO₂

Een CO2 blusgasinstallatie wordt, buiten water, verreweg het langst toegepast aan boord van binnenvaart en zeevaart schepen. De blusgasinstallatie moet buiten de beschermde ruimte geplaatst worden dit kan door de beschikbare ruimte aan boord een beperking zijn. Relatief gezien heb je meer cilinders nodig dan bij FM200 en NOVEC1230. Op zeeschepen kunnen de CO2 cilinderaantallen oplopen tot boven de 300 stuks.

Aerosol

Een Aerosol blusgasinstallatie is relatief nieuw in de brandbeveiliging! Naast de 3 vertrouwde blusgasinstallaties heeft Aerosol een hoop voordelen ten opzichte van de andere 3. Laat u informeren over deze nieuwe vorm van blussen! Neem contact op voor meer informatie.

FM200

Een FM200 blusgasinstallatie mag geplaatst worden in de ruimte die beschermd wordt, dit is een groot voordeel in verband met de beschikbare ruimte aan boord. Het onderhoud is met de juiste apparatuur redelijk makkelijk uit te voeren aan een FM200 blusgasinstallatie.

NOVEC1230

Een NOVEC1230 blusgasinstallatie mag net als een FM200 installatie geplaatst worden in de ruimte die beschermd wordt, dit is een groot voordeel in verband met de beschikbare ruimte aan boord. Het onderhoud is met de juiste apparatuur redelijk makkelijk uit te voeren aan een NOVEC1230 blusgasinstallatie.

Erkend installateur + controleur blusgassystemen.

Een blusgasinstallatie is van wezenlijk belang om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Blusgasinstallaties komen voor aan boord van schepen en in gebouwen. Het is van groot belang dat blusgasinstallaties goed worden onderhouden om een correcte blussing te kunnen garanderen. Onderhoud aan blusgasinstallaties kun je onderverdelen in groot – en regulier onderhoud.

Regulier onderhoud blusgasinstallatie:
Hierbij wordt de vulling en aansturing gecontroleerd en of alle delen nog in correcte staat zijn van de gehele blusgasinstallatie.

Groot onderhoud blusgasinstallatie:
Hierbij is het van belang dat de blusgascilinders worden getest op de aangegeven testdruk, dit kan variëren van 40 tot 300 BAR. Een druktest wordt ook wel een hydrostatische beproeving genoemd. De blusgascilinders moeten eerst geledigd worden hierna worden ze inwendig geïnspecteerd en dan met water getest/beproefd.
Groot onderhoud van een blusgasinstallatie dient elke 10 jaar na montage te worden uitgevoerd tenzij anders aangegeven door een controlerende instantie.

Lekkage afsluiter blusgascilinder:
De afsluiter van een blusgascilinder is ontzettend belangrijk in de gehele installatie, afsluiters kunnen pneumatisch of handbediend zijn dit kan per situatie verschillen. Aan boord van binnenvaart schepen zijn er geregeld lekkages van NOVEC1230 afsluiters en FM200 afsluiters. Bij een lekkage is het noodzakelijk om de cilinder op te toppen met stikstof. Wanneer de afsluiter blijft lekken is het noodzakelijk om de cilinder uit te bouwen en de afsluiter te reviseren.

Hervullen van blusgascilinders

Na gebruik van een blusgasinstallatie is het van belang dat de bluscilinders weer zo snel mogelijk hervuld worden, dit traject verzorgt Polmai van A tot Z. Door onze jarenlange ervaring op dit gebied is het mogelijk om deze actie snel en efficient uit te voeren. In de tijd dat de blusgasinstallatie niet bedrijfsklaar is voorzien we onze klanten van alternatieve opties om de veiligheid te waarborgen.

Tijdens een periodieke controle van blusgascilinders is het ook mogelijk om een lege cilinder aan te treffen. Lekkage kan ontstaan door een te hoge druk in de blusgascilinder hierdoor barst de veiligheid en loopt een cilinder leeg. Het is ook mogelijk dat een afsluiter na verloop van tijd lek raakt door grote temperatuur verschillen, dit is een regelmatig optredend probleem aan boord van schepen. De pakkingen in de afsluiter raken verhard en een minuscule lekkage is een feit. Blusgascilinders krijgen aan boord van schepen meer verduren dan in een volledig geconditioneerde serverruimte in een bedrijf waar de temperatuur altijd constant 20 graden is.

Revisie afsluiter blusgasinstallatie

Wanneer een cilinder voor hervulling naar ons servicestation komt zullen we nagenoeg altijd de afsluiter reviseren, hiermee voorkomen we problemen in de toekomst. Door inwendig de afsluiter te inspecteren en de pakkingen te vervangen kan de afsluiter weer jaren mee. De manometer, lage druk schakelaar en breekplaat worden uiteraard ook aan een grondige inspectie onderworpen.