Transport

Voor alles wat zich over de weg, rails en het water beweegt, heeft Polmai Brandbeveiliging de geschikte (hand)blusmiddelen.
De meeste blusmiddelen zich buiten en staan ze bloot aan allerlei weersinvloeden. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zowel het blusmiddel als het blusapparaat. Wij kunnen u adviseren welke blusmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Dat betreft de bluseigenschappen maar ook zaken als vorstbestendigheid of de wens om een zo milieuvriendelijk mogelijk middel te gebruiken.
Wie aan de NEN 2559-norm wil voldoen, zal zijn blusmiddelen jaarlijks moeten laten onderhouden.
Wie denkt dat dit niet meer behelst dan een visuele controle, vergist zich.
Voorkom dat uw verzekeraar u er achteraf op moet wijzen, dat uw apparatuur niet aan de norm voldeed!Van der Most Transport is 1 van onze transport klanten!

vandermost_polmai