Blusgasinstallatie

Uw blusgasinstallatie in goede handen.

Een blusgasinstallatie is van wezenlijk belang om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Blusgasinstallaties komen voor aan boord van schepen en in gebouwen. Het is van groot belang dat blusgasinstallaties goed worden onderhouden om een correcte blussing te kunnen garanderen. Onderhoud aan blusgasinstallaties kun je onderverdelen in groot – en regulier onderhoud.

Regulier onderhoud blusgasinstallatie:
Hierbij wordt de vulling en aansturing gecontroleerd en of alle delen nog in correcte staat zijn van de gehele blusgasinstallatie.

Groot onderhoud blusgasinstallatie:
Hierbij is het van belang dat de blusgascilinders worden getest op de aangegeven testdruk, dit kan variëren van 40 tot 300 BAR. Een druktest wordt ook wel een hydrostatische beproeving genoemd. De blusgascilinders moeten eerst geledigd worden hierna worden ze inwendig geïnspecteerd en dan met water getest/beproefd.
Groot onderhoud van een blusgasinstallatie dient elke 10 jaar na montage te worden uitgevoerd tenzij anders aangegeven door een controlerende instantie.

Lekkage afsluiter blusgascilinder:
De afsluiter van een blusgascilinder is ontzettend belangrijk in de gehele installatie, afsluiters kunnen pneumatisch of handbediend zijn dit kan per situatie verschillen. Aan boord van binnenvaart schepen zijn er geregeld lekkages van NOVEC1230 afsluiters en FM200 afsluiters. Bij een lekkage is het noodzakelijk om de cilinder op te toppen met stikstof. Wanneer de afsluiter blijft lekken is het noodzakelijk om de cilinder uit te bouwen en de afsluiter te reviseren.

Hervullen van blusgascilinders

Na gebruik van een blusgasinstallatie is het van belang dat de bluscilinders weer zo snel mogelijk hervuld worden, dit traject verzorgt Polmai van A tot Z. Door onze jarenlange ervaring op dit gebied is het mogelijk om deze actie snel en efficient uit te voeren. In de tijd dat de blusgasinstallatie niet bedrijfsklaar is voorzien we onze klanten van alternatieve opties om de veiligheid te waarborgen.

Tijdens een periodieke controle van blusgascilinders is het ook mogelijk om een lege cilinder aan te treffen. Lekkage kan ontstaan door een te hoge druk in de blusgascilinder hierdoor barst de veiligheid en loopt een cilinder leeg. Het is ook mogelijk dat een afsluiter na verloop van tijd lek raakt door grote temperatuur verschillen, dit is een regelmatig optredend probleem aan boord van schepen. De pakkingen in de afsluiter raken verhard en een minuscule lekkage is een feit. Blusgascilinders krijgen aan boord van schepen meer verduren dan in een volledig geconditioneerde serverruimte in een bedrijf waar de temperatuur altijd constant 20 graden is.

Revisie afsluiter blusgasinstallatie

Wanneer een cilinder voor hervulling naar ons servicestation komt zullen we nagenoeg altijd de afsluiter reviseren, hiermee voorkomen we problemen in de toekomst. Door inwendig de afsluiter te inspecteren en de pakkingen te vervangen kan de afsluiter weer jaren mee. De manometer, lage druk schakelaar en breekplaat worden uiteraard ook aan een grondige inspectie onderworpen.

Meer informatie over blusgasinstallaties.