NOVEC / FM200 / CO2

Blusgasinstallaties scheepvaart en gebouwen.

Sinds vele jaren worden blusgasinstallaties geïnstalleerd aan boord van schepen en in gebouwen om grotere materiële en immateriele schade te voorkomen bij brand.
Blusgasinstallaties worden geplaatst op locaties waar een blussing met water niet gewenst is u kunt denken aan machinekamers aan boord van schepen en computerruimten.

Een blusgasinstallatie kan ook worden ingezet in situaties waarbij afzonderlijke objecten beveiligd moeten worden. In veel gevallen zijn eigenaren en/of gebruikers er van doordrongen om een blusgasinstallatie te plaatsen de brandrisico’s worden hierdoor immers zwaar gereduceerd. Het kan ook zo zijn dat verzekeraars, milieudiensten of de brandweer in bepaalde gevallen vereist om een blusgasinstallatie te plaatsen.

Mocht u al een blusgasinstallatie hebben dan zal deze goed onderhouden moeten worden om een correcte werking te kunnen waarborgen. Blusgasinstallaties zijn er immers voor uw eigen veiligheid. Door onze reeds jarenlange ervaring kunnen onze specialisten dat keurig voor u uitvoeren.

Blusgasinstallaties binnenvaart.

Aan boord van binnenvaart schepen is het ook van groot belang dat er blusgasinstallaties zijn, deze beschermen de machinekamer op het voorschip en het achterschip. We kunnen in de binnenvaart 3 verschillende blusgasinstallaties onderverdelen deze komen verreweg het meeste voor.

FM200 blusgas.
Een FM200 blusgasinstallatie mag geplaatst worden in de ruimte die beschermd wordt, dit is een groot voordeel in verband met de beschikbare ruimte aan boord.
Het onderhoud is met de juiste apparatuur redelijk makkelijk uit te voeren aan een FM200 blusgasinstallatie.

NOVEC1230 blusgas
Een NOVEC1230 blusgasinstallatie mag net als een FM200 installatie geplaatst worden in de ruimte die beschermd wordt, dit is een groot voordeel in verband met de beschikbare ruimte aan boord.
Het onderhoud is met de juiste apparatuur redelijk makkelijk uit te voeren aan een NOVEC1230 blusgasinstallatie.

CO2 blusgas
Een CO2 blusgasinstallatie wordt, buiten water, verreweg het langst toegepast aan boord van binnenvaart en zeevaart schepen. De blusgasinstallatie moet buiten de beschermde ruimte geplaatst worden dit kan door de beschikbare ruimte aan boord een beperking zijn. Relatief gezien heb je meer cilinders nodig dan bij FM200 en NOVEC1230. Op zeeschepen kunnen de CO2 cilinderaantallen oplopen tot boven de 300 stuks.

Aerosol Blusgas

FM200